Om en pompa träffar huvud och sen kropp så är det inte en träff, gäller samma för hand?

Svenska Juggerförbundet

c/o Isa Blomberg
Matematikgränd 1B
907 32 Umeå

Org.nr: 802475-5566