Spelregler

Fullständigt regelverk finner du här

Nedan har du en förenklad genomgång av reglerna.

Grunderna

 • Ett lag består av 5-8 spelare. 1 qwik, 4 gardspelare (spelare med pompor) och 0-3 avbytare.
 • Enbart qwiken kan ta skallen och vinna en poäng genom att placera den i målet. Hen får inte gå i fysisk närkamp med gardspelare eller ta en pompa. I kamp om skallen får qwikarna brottas i den grad som är överenskommet innan match.
 • Gardspelare väljer 1 av 6 pompor: långpompa, topz, stav, kortpompa med sköld, två kortpompor, eller kedja. Ett lag får max ha en aktiv kedja och en aktiv qwik, men i övrigt är det fritt att välja pompor.
 • Gardspelare får inte ta i eller sparka skallen. De kan flytta skallen med hjälp av en pompa.
 • När en gardspelare träffar en annan spelare så blir de inaktiva. Se ”Markering / pin” nedan.
 • Planen är 40×20 meter.

En match

 • En match pågår ett förutbestämt antal stenar exempelvis. Alternativt i en form av bäst av X (t. ex. bäst av 3).
 • Stenar är trumslag med intervall på 1.5 sekund per sten.
 • Matchen är redo att starta när:
  • Skallen ligger i planens mitt.
  • Målen är centralt placerade två meter framför lagens vardera baslinje.
  • Lagen står redo bakom sin baslinje på planens kortsidor.
 • Matchen startas när huvuddomaren ger startsignalen “3-2-1 jugger!”. 
 • Efter målgörande placeras skallen åter i mitten. Lagen återvänder till sina respektive baslinjer och inväntar en ny startsignal.
  • Poäng

  • Qwiken har gjort poäng när skallen har placerats i målet.
   • Markering/pin

   • En beröring med en pompa är en markering. Markering på huvudet är ogiltig, på händerna är den ogiltig utom på kedja och qwik.
   • Dubbel: Om två spelare får en giltig markering samtidigt ropar båda ”Dubbel!“ och går i inaktivt läge. Tillfällen där det är oklart vilken markering som var först räknas även det som en giltig dubbel.
   • För kedja gäller markering då bollen berör en annan spelare eller om kedjan går runt en kroppsdel på en annan spelare.
   • Vid markering går den markerade ner på knä och placerar en hand bakom ryggen. Pompan placerar hen bredvid sig på marken och enbart en hand får vidröra den. Denna position hålls under 5 stenar; om hen blir markerad av kedjan under 8 stenar. Stenarna räknas väl synligt med fingrarna på den hand som placerats bakom ryggen. Efter 5/8 stenar kan hen resa sig och fortsätta spela. 
   • Pin: En gardspelare kan pinna (låsa) en inaktiv spelare genom att placera sin pompa på någon del av dennes träffyta. En pinnad spelare får inte resa sig även om hen räknat klart sina stenar, bryts pinningen måste den pinnade spelaren vänta till nästa sten innan hen åter är i spel.
    • Pompor och säkerhet

    • Pompor ska byggas enligt uppgifter som du hittar här.
    • Pompor ska vadderas väl så att de inte kan skada andra spelare.