Pompor

De fyra gardspelarna har möjligheten att välja mellan 6 olika pompor.

Vi på Sjufo rekommenderar att du bygger din egen pompa då du genom det får en större kunskap om din valda pompa. Vi i Sjufo och våra föreningar och lag håller ofta byggworkshops. Om du är ny i jugger så rekommenderar vi att du deltar i en sån.

Vid byggande av pompor skall de grundläggande definitionerna följas, detta är ett krav för att matcherna ska vara så säkra och sportsliga som möjligt. Så länge definitionerna nedan uppfylls kan du bygga pompan så den blir optimerad för dig personligen. Låt gärna kreativiteten flöda gällande färgval etc.

En lista av de mest använda materialen hittar du här (Länk till byggmästarutbildnings-dokumentet där en materiallista finns)

Säkerhet

Innan en turnering ska pomporna godkännas så att:

  • de är säkra
  • de är hela
  • spetsarna är mjuk
  • måtten stämmer
  • de inte bryter mot någon regel

Turneringens ansvariga har befogenhet att förbjuda en pompa i spel om denna riskerar säkerheten hos spelarna.

Definitoner

Tolerans: +/- 0.5 cm; se färger för ≥ / ≤

grön, orange: längd ≤ X (max)
blå, röd: längd ≥ X (minst)

Topp: Ø 7-14 cm

Markeringsytor: Ø 6-8 cm

Parerstång/ring och andra framstående delar: max 1.5 cm höga

Vaddering sköldbucklor: ≤ 5 cm framstående

Grepp: Ø 3-5 cm.

Pommel/knapp: Ø 4-7 cm

Alla markerings- och pareringsytor ska vadderas.

Kedja

Maxlängd på hela kedjan är 320 centimeter, bollen är minst 18 centimeter/ max 25 centimeter i diameter och minst 80 centimeter av kedjan ska vara vadderad (från bollen räknat).

För att markering ska räknas så måste du hålla i greppet.

Engelska: Chain
Tyska: Kette

Kortpompa

En enhandspompa med max längd på 85 centimeter. Markeringsytan är minst 65 centimeter.

Kan kombineras med två kortpompor eller tillsammans med en sköld.

Engelska: Short Sword
Tyska: Kurzpompfe

Långpompa

En tvåhandspompa med max längd på 140 centimeter. Markeringsytan är minst 100 centimeter.

För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytan.

Engelska: Longsword
Tyska: Langpompfe

Sköld

Max diameter är 60 centimeter.

Kan ha strap- eller centergrepp, används endast defensivt och tillsammans med kortpompa.

Engelska: Shield
Tyska: Schild

Stav

En tvåhandspompa med max längd på 180 centimeter. Markeringsytan är minst 90 centimeter och pareringsytan minst 50 centimeter.

För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytorna. Får endast svepas med, ej stötar.

Engelska: Staff
Tyska: Stab

Topz

En tvåhandspompa med max längd på 200 centimeter. Markeringsytorna måste vara lika långa, minst 60 centimeter.

För att markering ska räknas så måste du greppa med båda händerna runt greppytan.

Engelska: Q-Tip
Tyska: Q-Tip