Jugger Lindesberg

Förening

Säte: Lindesberg

Jugger Lindesberg är en paraplyförening som samlar juggerspelare så väl i som utanför Lindesbergs kommun.

Föreningen är ett resultat av en växande juggergemenskap. Den började med laget Juggerklubben Bergslagstrollen för att sedan växa och utvecklas.

Här skapas möjligheter för att träna så väl inomhus som utomhus. Sedan är det upp till medlemmarna vad de vill göra mer och medlemsintiativ finns det gott om i olika former. Turneringar har arrangerats och medverkats på. Pompor har byggts och lagats, framförallt har de vevats i olika delar av Sverige men även utanför landet.

En Järnfalk blev en flock. De flög ut ur Bergslagens skogar på vingar av glädje och inspirerande juggeranda. I Lindesberg smög de nyfikna Bergslagstrollen ur sina hålor då de hörde falkarnas vingslag. Pompor släpptes ur klor och plockades upp av skogsfärgade nävar. Det sparrades i gläntor och på ängar. Snart skulle trollen göra falkarna sällskap i att sprida juggerandan vidare.

Martin Karlsson
nitram-94@hotmail.com
Phazer#5849

Kalle Burbeck
k.burbeck@gmail.com
Quesse#6441