Frågor & svar

Här hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren

Grunder

Jugger är en aktivitet som passar alla. Vi spelar tillsammans i blandade åldrar och könsidentiteter. Välkommen!

Gå in och titta på vår karta, som du hittar här. Leta sedan upp en förening som ligger nära dig. Om du inte hittar en förening så kan du kontakta oss så hjälper dig.

De pompor som finns är: kedja, stav, topz, långpompa, kortpompa och sköld.

Qwiken är den målgörande spelaren och den enda spelaren som får plocka upp skallen. Qwiken har ingen pompa.

Det är ett av de redskap som gardspelarna använder för att skydda sig själva och qwiken och för att anfalla motståndarlaget.

Mer information kring pomporna hittar du här

En gardspelare är den person som använder en pompa för att skydda qwiken och anfalla motståndarlaget.

Matchspel

Om kedjan sitter virad runt en pompa så räknas kedjan som inaktiv och kedjan kan inte markera någon. Gardspelaren kan dock markera kedjespelaren men kan inte markera andra spelare förrän kedjan har tagits loss från pompan.

Som gardspelare är det viktigt att tänka på säkerheten i detta läge. Kedjespelaren brukar oftast springa iväg för att försöka ta sig loss. Du som gardspelare får då inte rycka eller slita onödigt för att hejda spelet, du kan stå still eller hålla emot men inte använda onödig kraft som kan äventyra säkerheten. Som kedjespelare så är det viktigt att se till att ta loss en pompa som fastnat så att inte pompan svingas med i en rotation som kan vara äventyrande för säkerheten.

Ja, detta är en av de få fördelar du har med dubbla kortpompor. Det är inte tillåtet att pinna två spelare samtidigt.

Detta är en omtalad fråga i det internationella forumet där juggergemenskapen kommit fram till att det är tillåtet.

Det är en ogiltig träff.

Denna situation bör inte uppstå och om den gör det så har spelet troligtvis inte skett med säkerheten i åtanke. En pompås handtag är oftast väldigt hårt och ska inte beröra en annan spelare, likt en sköld eller en stavs parerstång. Därav ses det inte som en träff utan snarare som vårdslöst spel.

Nej. Om en pompa träffar din hand och därefter en giltig träffyta så är det en giltig träff. Blir du dock enbart träffad på handen bör du ropa ut det. Spelar du qwik eller kedja så räknas även handen som träffyta.

Om en pompa träffar huvudet och därefter en giltig träffyta i samma rörelse så är det inte en träff. Slag mot huvudet är bland annat något som riskerar säkerheten.

Träffen är giltig.

Viktigt att tänka på här är att det kan vara riskabelt att kasta en kedja över någons huvud. Detta speciellt om en nylonkedja (hård länk-kedja) används. När en sådan kedja används kan domare förtydliga innan spel att detta räknas som en ogiltig träff, detta för att öka säkerheten på spelet. Tänk också på att reglerna är tydliga med att ”Alla spelare ska aktivt undvika slag mot huvud”.

För att räknas som aktiv spelare så måste du hålla i din sköld, släpper du skölden kan du inte markera en annan spelare. Samma regel gäller för två kortpompor.

Ja, du kan markera alla spelare på planen UTOM dig själv. Enda sättet att ta sig själv är genom att kliva utanför planens gräns då du blir självtagen.

Nej, oavsett vilken pompa du har så får du inte pinna två spelare.

Du kan ”vandra” i pin, vilket innebär att du kan flytta din pin mellan spelare, men du måste alltid ha minst en sten mellan förflyttningen för att spelaren ska ha möjlighet att aktivera sig själv.

Nej, du får inte pinna med en kedja.

Ja, det är tillåtet.

Värt att tänka på är att detta kan vara fruktansvärt jobbigt för din qwik om det inte sker kommunikation runt det, det kan också vara problematiskt att hålla fokus på resterande spel om du föser runt skallen. Så tänk en extra gång på varför du gör det, alternativt låt qwiken meddela när hen vill att du gör det.

Load More